Dokumentai

DĖMESIO: VU Informacinėje sistemoje esančioje virtualioje studento darbo vietoje galite paruošti daugelį šiame sąraše esančių prašymų. Šiuos prašymus virtuali studento darbo vieta sugeneruoja pagal jūsų duomenis.

Prašymų formos:

Bendra prašymo forma
Dėl leidimo studijuoti klausytojų pasirinktus dalykus
Dėl studijų programos keitimo Vilniaus universitete
Atsiskaitymo VU lapelis
Dėl finansinės pagalbos teikimo
Dėl vienkartinės socialinės stipendijos
Dėl stipendijos pervedimo į banką
Dėl studijų atnaujinimo
Dėl socialinės stipendijos
Dėl įmokos už studijas grąžinimo
Dėl studijų įmokos sumažinimo
Dėl priėmimo iš kito universiteto
Dėl studijų kainos mokėjimo dalimis
Dėl studijų įmokos atidėjimo
Dėl leidimo atsiskaityti pasirinktus dalykus eksternu
Dėl studijų sustabdymo
Dėl studijų tęsimo po sustabdymo
Dėl pavardės keitimo studijų dokumentuose
Dėl kreditų už laisvuosius dalykus perviršio įskaitymo
Dėl kurso pakartojimo
Dėl studijų nutraukimo
Dėl dalykų užskaitymo
Dėl akademinių atostogų suteikimo
Dėl studijų tęsimo po akademinių atostogų

Dėl išankstinės praktikos
Prašymas įskaityti ERASMUS/Vasaros mokykloje gautus kreditus

Dėl siuntimo dalinėms studijoms užsienyje/dėl dalinių studijų užsienyje pratęsimo

Dėl siuntimo dalinėms studijoms užsienyje įsakymo keitimo

Dėl vienkartinės tikslinės stipendijos skyrimo

Dėl individualaus studijų plano

Studijų kitoje aukštojoje mokykloje įskaitymo forma


Kiti dokumentai:

TSPMI nuostatai

Dalyko sando forma

Praktikos sutartis

Praktikos sutartis (URM)

Praktikos sutartis (LRS)

Praktikos nuostatai

Praktikos planas

Privalomosios praktikos vertinimo anketa

Praktikos tarpinė ataskaita

Praktikos galutinė ataskaita

Institucijos praktikos vadovo atsiliepimas

 

Vykdytų bakalauro studijų programų planai:

Politikos mokslai, įstojusiems 2013 m.

Politikos mokslai, įstojusiems 2014 m.

Vykdytų magistro studijų programų planai įstojusiems 2014 metais:

Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika

Lyginamoji politika

Politika ir medijos

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Viešosios politikos analizė