Turinys

Gynybos paramos fondas siūlo atlikti praktiką nevyriausybinėje organizacijoje 2-4 kurso studentams

GYNYBOS PARAMOS FONDAS

Tikslas: Stiprinti Lietuvos saugumą per demokratinių procesų rėmimą regione.

Misija: Remti demokratinius procesus ir koordinuoti pastangas glaudesniam civilių ir kariškių dialogui, siekiant šviesti politikos formuotojus, plačiąją visuomenę bei mūsų sąjungininkus apie Lietuvos nacionalinį saugumą. Fondas taip pat siekia stiprinti ir plėtoti ryšius tarp Lietuvos ir Transatlantinės bendruomenės - mūsų sąjungininkų Jungtinėse Amerikos Valstijose, Europoje ir Baltijos jūros regione.

Vizija: Lietuva- saugi, patikima valstybė, kuria pasikliauja EU, NATO sąjungininkai bei kaimyninės valstybės.

Fondo veiklos principai:

 

  • Remiame vyriausybines ir nevyriausybines organizacijas, kurių veikla stiprina nacionalinį saugumą.
  • Remiame ir skatiname progresyvias idėjas, kurių įgyvendinimas stiprina saugumo ir stabilumo aplinką Lietuvoje ir regione.
  • Ugdome pasitikėjimą tarp įvairių visuomenės grupių regione.
  • Bendradarbiaujame su giminingomis organizacijomis.

 

Fondo veikla:

Organizuojame ir remiame strateginę geopolitinės situacijos vertinimo ekspertų grupę (kompetencijos centrą, angl. Think Tank), kuri geba savalaikiai teikti analizę, išvadas ir rekomendacijas vyriausybinėms ir nevyriausybinėms Lietuvos ir užsienio institucijoms bei sprendimų priėmėjams.

Daugiau informacijos:

Facebook

Fondo puslapis 

KĄ MES SIŪLOME:

1. Susitikimus su fondo dalininkais, kolegomis ir partneriais;

2. Galimybę asmeniškai dalyvauti fondo renginiuose ir konferencijose;

3. Rekomendacijas ir patirtį nevyriausybinėje organizacijoje;

4. Visapusišką įsitraukimą į fondo veiklą;

Susidomėję šiuo pasiūlymu, rašykite fondo direktoriui - vaidotas.malinionis@fondas.eu.

Kaip susitvarkyti dokumentus išankstinei praktikai, rasite instituto puslapyje esančiuose Praktikos nuostatuose (Galioja tik 4 semestrą/ 2 kursą baigusiems studentams).