Turinys

Lietuvos Respublikos ambasada Belgijoje ieško praktikanto

Lietuvos Respublikos ambasados Belgijos Karalystėje (toliau – ambasada) stažuotojo pareigybė reikalinga padėti ambasados darbuotojams įgyvendinti LR diplomatinę politiką Belgijoje ir Liuksemburge, rinkti informaciją apie politinį, ekonominį, visuomeninį ir kultūrinį šių valstybių gyvenimą, skatinti ir dalyvauti, plėtojant visapusišką Lietuvos ir Belgijos bei Lietuvos ir Liuksemburgo bendradarbiavimą. Daugiau informacijos rasite čia.