A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Courses::$base_url

Filename: courses/courses.php

Line Number: 12

Studijų programos - Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Lyginamoji politika (įstojusiems 2013 m.)

Semestras #1
Dalyko pavadinimas Kreditų sk. Valandų sk. Atsisk. forma(-os) Dėstytojas(-ai)
Privalomieji dalykai 32  
Magistrinis kolokviumas, LP I/III d. 3 64 Į Alvydas Jokubaitis
Politikos mokslų problemos 4 32 E Violeta Davoliūtė
Politikos tyrimo metodai 8 64 E Inga Vinogradnaitė
Šiuolaikinė politikos samprata 9 64 E, RD Alvydas Jokubaitis
Gintas Karalius
Simona Merkinaitė
Valstybė ir pilietinė visuomenė 8 64 E Ainė Ramonaitė
Viso: 32  
Semestras #3
Dalyko pavadinimas Kreditų sk. Valandų sk. Atsisk. forma(-os) Dėstytojas(-ai)
Privalomieji dalykai 24  
Magistrinis kolokviumas, LP III/III d. 3 64 Į Alvydas Jokubaitis
Magistrantūros baigiamasis darbas (LP 2013) 20 - E
Pasirenkamieji dalykai 6  
Piliečių balsas: demokratija, subpolitika ir naujosios viešosios erdvės 6 32 E Jūratė Kavaliauskaitė
Jogilė Ulinskaitė
Valstybės teorijos 6 32 E Deividas Šlekys
Viso: 30