A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: Courses::$base_url

Filename: courses/courses.php

Line Number: 12

Studijų programos - Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija (įstojusiems 2013 m.)

Semestras #3
Dalyko pavadinimas Kreditų sk. Valandų sk. Atsisk. forma(-os) Dėstytojas(-ai)
Privalomieji dalykai 25  
Magistrantūros baigiamojo darbo koliokviumas I 5 32 E
Diplomatijos studijų specializacija - -
Tarptautinės derybos 10 48 E Romas Švedas
Diplomatijos organizacija (2013) 10 48 E
Saugumo studijų specializacija - -
Konfliktų analizė ir taikos studijos (2013) 10 48 E
Strateginės studijos (2013) 10 48 E
Pasirenkamieji dalykai 5  
Tarptautinės organizacijos 5 32 E, RD Vytis Jurkonis
Rytis Paulauskas
Saugumas ir tvari plėtra 5 32 E Ieva Giedraitytė
Viso: 30  
Semestras #4
Dalyko pavadinimas Kreditų sk. Valandų sk. Atsisk. forma(-os) Dėstytojas(-ai)
Privalomieji dalykai 25  
Magistrantūros baigiamojo darbo koliokviumas II 5 - E
Magistrantūros baigiamasis darbas (TSD) 20 - E
Pasirenkamieji dalykai 5  
Ekologinis saugumas 5 32 E
Energetinis saugumas 5 32 E
Globalios politikos problemos 5 32 E
Informaciniai karai 5 32 E Nerijus Maliukevičius
Viešoji diplomatija 5 32 E Neringa Vaisbrodė
Viso: 30