Apgintos disertacijos

Filtrai Išvalyti filtrus

Vitalis Nakrošis. Lietuvos prisitaikymas prie Europos Sąjungos sanglaudos politikos: institutcinė ir viešosios politikos kaita.

2004 02 27
Kategorijos: Disertacija
Dėstytojai: Vitalis Nakrošis

Vadovas - doc. dr. Algimantas Jankauskas
Oficialūs oponentai - prof. dr. Algis Krupavičius, prof. habil. dr. Stasys Puškorius.